Bör du marknadsföra din sajt

Som sajtägare och innehållsskapare har du en begränsad tid. Du behöver därför spendera tiden på bästa möjliga sätt för att få ut så mycket som möjligt av den i form av sidvisningar, konverteringar och liknande. Så bör du marknadsföra din sajt via Onlinelistan.com och andra länkkataloger på nätet? Svaret på denna fråga varierar förstås beroende på vem du frågar och det är inte alltid så enkelt att ge ett rakt svar.

Till att börja med vill vi slå fast att det i regel är ett stort slöseri med tid att lista sig på en massa olika länkkataloger. Detta gäller inte minst de kataloger som kräver stora summor pengar för att du ska få lista dig hos dem. Och vi syftar då framför allt på de amerikanska webbkataloger som vill ha mycket betalt i utbyte mot ett för dig väldigt begränsat värde.

Men när det kommer till https://onlinelistan.com/ är saken en annan. Företaget bakom denna länkkatalog kräver nämligen inte mer än 399 kr om året för en listning. Denna årsavgift behöver du betala för att kunna listas på sajten. Med det sagt är inte avgiften en garanti för att din sajt faktiskt listas utan din webbsajt behöver även uppfylla vissa kriterier. Vilka dessa är kan du läsa dig till på Onlinelistan.com.

Så är det en bra idé att lista sin sajt på Onlinelistan.com?

Vi har som bekant inte gett något entydigt svar på denna fråga ännu. När du överväger att lista din sajt kan du bland annat tänka på följande saker:

  • Onlinelistan.com är en vidare utveckling av khtnoc.se, en webbkatalog som ursprungligen lanserades av SUNET. Företaget Brath köpte domänen för några år sedan och har byggt upp en modern version av länkkatalogen utifrån liknande premisser.
  • Katalogen har förvisso inte samma enorma länkkraft att erbjuda som en gång i tiden. Det innebär att den inte bör ses som en snabb och enkel lösning på dina SEO-problem. Med det sagt har den fortfarande hög auktoritet och därmed ett reellt värde.
  • Google värderar länkar från vissa webbplatser högre än länkar från andra sajter. De flesta länkkataloger har därför ett ganska lågt värde, men Onlinelistan.com kan möjligtvis vara ett undantag från denna regel.
Utvalt av redaktionen
Hot och möjligheter för svensk export
Musical.ly tecknar avtal med Apple music